Reglement

Enkele van de reglementen zijn:

 • U kunt zich alleen digitaal inschrijven en bent pas ingeschreven als u het gehele bedrag heeft betaald.
 • U kunt slechts met maximaal 3 werken (à 25 euro per ingeschreven kunstwerk) deelnemen op eenzelfde locatie en tijdstip.
 • Indien de locatie van uw keuze reeds vol is, kunt u een andere locatie kiezen. Als alle locaties vol zijn, is deelname gesloten.
 • De uitslag van de jury is bindend en over de uitslag is geen discussie en/of correspondentie mogelijk.
 • Maximale afmetingen schilderijen en foto's: breedte max. 200 cm, hoogte max. 200 cm (incl. lijst).
 • Maximale afmetingen sculpturen: breedte max. 85 cm, diepte 45 cm en hoogte max. 200 cm. 
 • Maximum gewicht 100 kg, door deelnemers te kunnen vervoeren. 
 • Geen live performances.
 • Indien uw werk is gekozen, bent u verplicht uw werk gedurende de tentoonstelling te koop aan te bieden.
 • U kunt gedurende het projectjaar en de tentoonstelling de vooraf opgegeven prijs van het kunstwerk niet wijzigen.
 • De werken worden geïnstalleerd en gehangen naar inzicht van de curator. Hierover kan niet worden gecommuniceerd.

Lees de uitgebreide reglementen en voorwaarden van het project voordat u zich inschrijft.


Download de reglementen hier